Selecteer een pagina

Het is maar hoe je er naar kijkt

Stel dat je middenin de nacht alleen thuis bent, je ligt te slapen. Je wordt wakker van een plotseling hard geluid beneden in de woonkamer. Wanneer jouw gedachte is “dat is de poes die zijn etensbakje omgooit”, dan draai je je om en slaap je lekker verder.

Maar stel dat je denkt, “zou het een inbreker zijn?”, dan zul je je waarschijnlijk niet kunnen omdraaien om lekker door te slapen. Misschien zit je wel direct rechtop in bed, begin je nerveus te worden en bel je de politie.

De situatie is tweemaal precies hetzelfde maar jouw interpretatie van de situatie verschilt. Wat je dénkt dat er gebeurt bepaalt jouw gevoel (wel of niet bang) en jouw gedrag (lekker doorslapen of de politie bellen).

Het zijn jouw gedachten over een situatie die ervoor zorgen hoe je je hierbij voelt. De situatie kun je niet altijd veranderen maar jouw gedachten hierover wel!

Rationeel Emotieve Therapie

Psychische klachten ontstaan volgens deze theorie niet vanuit een situatie of een gebeurtenis, maar komen voort uit de manier waarop men de situatie of gebeurtenis interpreteert. Volgens Albert Ellis (1913-2007), de grondlegger van Rationeel-emotieve therapie, leeft ieder mens op grond van een systeem van overtuigingen. Dit systeem van overtuigingen, ook wel het ‘belief system’ genoemd, is verantwoordelijk voor onze emoties en gedrag. Wanneer een overtuiging improductief of onjuist is, dan is er sprake van een irrationele overtuiging.

Het voornaamste uitgangspunt van RET is dat dergelijke irrationele overtuigingen negatieve emoties en ongewenst gedrag tot gevolg hebben. In rationeel-emotieve therapie leert de cliënt zich bewust te worden van irrationele ideeën, om deze vervolgens te vervangen door meer gezonde, rationele overtuigingen. Deze ontwikkeling in de manier van denken van de cliënt heeft een positieve verandering van de emoties tot gevolg en kan zodoende leiden tot genezing van gedragsproblemen epsychische klachten.